MŪSU PROJEKTI

Olaines novada pašvaldība

SIA “NORDIC COMFORT” ir veikusi renovācijas darbus Olaines novada pašvaldības daudzstāvu administratīvajā ēkā, kurā atjaunoja tās apkures sistēmu, nomainīja ēkas pagrabstāvā maģistrālos cauruļvadus un vertikālos stāvvadus. Tika  nomainītas kanalizācijas caurules, uzlabota ūdensapgādes un lietus notekūdeņu sistēma. Apkures sistēmas renovācijas darbu rezultātā, administratīvās ēkas siltumapgādes enegroefektivitāte ir paaugstināta.

SIA “Ozolnieku KSDU”

Lai nodrošinātu elektīvāku siltuma padevi, esošā apkures sistēma tika uzlabota un papildināta ar mazo apkures katlu, kurš darbojas paralēli jau esošajam lielajam. Šīs darbības rezultātā slodze starp abiem katliem tika sadalīta un tas nodrošina vienmērīgu apkures temperatūru dažādos laikapstākļos, kā arī uzlabo apkures sistēmas darbību un samazina kurināmā izmaksas.

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Būvējot jauno Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas korpusu, paredzēts veikt visus nepieciešamos ūdensapgādes un situmapgādes sistēmas darbus: apkures un lietus notekūdeņu sistēmas izbūve, kā arī kanalizācijas cauruļvadu uzstādīšana. Šobrīd ir izbūvēta lietus notekūdeņu sistēma un kanalizācijas sistēmas cauruļvadi, uzstādīti vertikālie stāvvadi, ēkas pagrabstāvā un 1.stāvā ierīkotas siltās grīdas. Pārējos stāvos tiek veikti darbi saistībā ar siltuma un ūdens apgādes sistēmām, bet drīzumā tiks pabeigti katlu mājas apsaistes darbi.

Valdlauči – Katlu mājas apsaistes darbi

Šajā objektā paredzēts veikt katlu mājas apsaistes darbus no “0”. To veiksmīgai realizācijai veicam pazemes cauruļvadu izbūves darbus un pievienošanos pie esošās apkures sistēmas, tā nodrošinot uzticamu un drošu sistēmas darbību. Darbu izpildē tiks izmantoti mūsdienīgi materiāli un tehnoloģijas, kas ievērojami samazinās siltumapgādes sistēmas uzturēšanas izmaksas.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Gaiļezers”, ēkas modernizācijas ietvaros, tiek veikti nozīmīgi darbi modernas apkures sistēmas izveidē. Stacionāra 10.korpusā ir pabeigta glikola dzesēšanas sistēmas uzstādīšana un tādu pašu sistēmu uzstādīsim 9.korpusā, kurā jau ir pacelti vertikālie stāvvadi un sākti apkures katla uzstādīšanas darbi.

Glikola dzesēšanas sistēmas uzstādīšana 9. un 10.korpusā ir viens no svarīgākajiem apkures sistēmas izbūves posmiem. Šī sistēma tiek izmantota gaisa dzesēšanai un sildīšanai telpās, kura nodrošina komfortablus iekštelpu apstākļus pacientiem un slimnīcas personālam.

lvLatvian